Het wordt voor de meeste mensen pas lente wanneer de zwaluwen teruggekeerd uit Afrika, boven onze dorpen en steden weer hun gezellig gekwetter laten horen.

Een zwaluw maakt nog geen……
Het wordt voor de meeste mensen pas lente wanneer de zwaluwen teruggekeerd uit Afrika, boven onze dorpen en steden weer hun gezellig gekwetter laten horen.
Er zijn drie zwaluwsoorten die tot de familie van de zwaluwen behoren: de boerenzwaluw, de huiszwaluw en de oeverzwaluw. Deze laatste soort is zeldzamer.
In onze dorpen en steden hebben we voornamelijk te maken met de huiszwaluw en de boerenzwaluw. De huiszwaluw is te herkennen aan de witte band op zijn rug, deze soort broedt aan de buitenkant van een gebouw in een door de huiszwaluw zelf gemetseld nest. De boerenzwaluw is te herkennen aan zijn lange dubbele staart en zijn rode keel, deze soort broedt over het algemeen binnen in stallen, schuren of onder een afdak in een oud nest van vorig jaar.
Zwaluwen zijn niet bij iedereen geliefd. De overlast door hun poep roept weerstand op, maar door enkele gemakkelijk aan te brengen plankjes onder de nesten is deze overlast te voorkomen. De meeste mensen kijken juist uit naar de terugkomst van ‘hun’ zwaluwen, eind april arriveren de boerenzwaluwen en begin mei komen ook de huiszwaluwen aan. Na een lange gevaarlijke reis van 3 maanden, komen ze dodelijk vermoeid en mager aan en komen meteen even kijken of hun nesten van vorig jaar nog bestaan. Beide soorten broeden soms twee of drie keer in één broedseizoen. Afhankelijk van de weersomstandigheden en het voedsel aanbod. Te koud, te nat te veel wind en de zwaluwen kunnen geen insecten meer vangen. Te warm en te droog kan hun nest van natte klei doen krimpen waardoor het hele nest van de muur kan vallen. Eind september vertrekken ze weer, maar de laatste jaren zien we dat ze bij goede weersomstandigheden soms wel tot half oktober blijven.
U kunt de zwaluwen een handje helpen;
• Door onderhoud, vooral het schilderen van daklijsten en boeiborden uit te stellen tot na 25 oktober. De vogels en de nesten zijn beschermd binnen de nieuwe Natuurwet. Het verwijderen van nesten is verboden. Het verstoren van nesten is verboden.          Dus voor werkzaamheden tijdens het broedseizoen is een ontheffing nodig.
• Door na het schilderwerk op plekken waar zich nesten bevonden, zogenaamde casconestjes terug te plakken.
Dit zijn half opgemetselde kunstnestjes die door huiszwaluwen veel beter geaccepteerd worden dan de hele kommetjes. Info zwaluw-advies@zeelandnet.nl
• Door in de buurt van de te bouwen nesten een modderplekje te creëren. Door in een kuil een zeil te leggen om er dan natte modder in te gooien en nat te houden.
• Door in de schuur of onder een afdak horizontale plankje tegen de balk te bevestigen zodat de nestjes van onderen ondersteund worden.
• Door de schuur- en staldeuren 24 uur open te laten staan, een voorwaarde om boerenzwaluwen te laten nestelen.