De kosten van inrichting, voer, medicijnen, vervoer, energie en schoonmaakmiddelen kunnen niet gedragen worden zonder de financiële steun van donateurs en andere begunstigers. De Stichting Vogel- en Zoogdieropvang Zeeland moet alle kosten bestrijden uit de bijdragen van instellingen, particulieren en gemeentesubsidies.

Help de Mikke

Met een toenemend aantal patiënten en niet te vergeten de hoge kosten van voer en medicijnen, met daarnaast de nodige verbouwingen aan het asiel, is er een groot tekort, dus help ons! Wordt nu donateur, u steunt daarmee de stichting en ontvangt jaarlijks de vogelkrant.

Bij voorbaat hartelijk dank!