Stichting Vogel- en Zoogdieropvang Zeeland heeft een ANBI status. Op deze pagina zijn alle gegevens die te maken hebben met de ANBI te vinden.

Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichting Vogel- en Zoogdieropvang Zeeland
Koudekerkseweg 131a
Postbus 98
4330 AB Middelburg
Tel : 0118-628288
IBAN: NL 71 INGB 0005545590
t.n.v. Vogel-en Zoogdieropvang Zeeland
Het asiel heeft de ANBI status
Kamer van Koophandel: 41113881
RSIN: 8035.60242

Samenstelling bestuur

Voorzitter: Benno Nieuwenhuis
Secretaris: Nienke Tjepkema
Penningmeester: Marjan Sakko
Technisch lid: Henny v. d. Steen
Lid en vergunninghouder: Coby Louwerse

Doelstelling en beleid

Voor de Vogel- en Zoogdieropvang is de belangrijkste beleidsregel: Zieke en gewonde vogels en zoogdieren uit de natuur opvangen en hen na de nodige medische behandeling op een veilige plaats tot rust te laten komen. Rust is voor alle dieren belangrijk om stress te voorkomen. Stress is doodsoorzaak nummer 1. Van alle dieren die bij ons gebracht worden komt ± 90 % door toedoen van de mens. Het wil er bij de medewerkers dan ook niet in dat dieren die hulp nodig hebben, aan hun lot worden overgelaten.Ze kunnen gedurende enige tijd met goede verzorging en zo nodig met medicijnen en in alle rust volledig herstellen en aansterken. Wanneer ze volledig zijn opgeknapt worden ze op een veilige plaats weer in de vrije natuur losgelaten.

Aangesloten bij

Het asiel is aangesloten bij SON-RESPONS (Stichting Olievogelopvang Nederland) en Stichting Reeënopvang Nederland. Bovendien kreeg het de toekenning “Erkend Vogelasiel” van Vogelbescherming Nederland. Ook is het asiel erkend als opleidingsbedrijf voor beroepspraktijkervaring dierverzorging door Instituut Aequor, met inschrijfnummer 207507.

Bekijk hier onze ANBI 2021:

Bestand

Bekijk hier onze opgevangen dieren in 2021

Bestand