Opvang, revalidatie en loslaten van zoogdieren en vogels dat is onze missie.

Doelstelling

Voor de Vogel- en Zoogdieropvang is de belangrijkste beleidsregel: zieke en gewonde vogels en zoogdieren uit de natuur opvangen en hen na de nodige medische behandeling op een veilige plaats tot rust te laten komen. Rust is voor alle dieren belangrijk om stress te voorkomen. Stress is doodsoorzaak nummer 1. Van alle dieren die bij ons gebracht worden komt ± 90 % door toedoen van de mens. Het wil er bij de medewerkers dan ook niet in dat dieren die hulp nodig hebben, aan hun lot worden overgelaten. Ze kunnen gedurende enige tijd met goede verzorging en zo nodig met medicijnen en in alle rust volledig herstellen en aansterken. Wanneer ze volledig zijn opgeknapt worden ze op een veilige plaats weer in de vrije natuur losgelaten. De Stichting Vogel- en Zoogdieropvang Zeeland bezit een asiel waar vogels en zoogdieren worden opgevangen en verzorgd. Het asiel bevindt zich op in Park Toorenvliedt, dat door de gemeente Middelburg ter beschikking is gesteld. Vergunninghouder is Stichting Vogel-en Zoogdieropvang Zeeland.

“Opvang, revalideren en loslaten”

 

Aangesloten

Het asiel is aangesloten bij SON-RESPONS (Stichting Olievogelopvang Nederland) en bij Stichting Reeënopvang Nederland. Bovendien kreeg het de toekenning “Erkend Vogelasiel” van Vogelbescherming Nederland. Ook is het asiel erkend als opleidingsbedrijf voor beroepspraktijkervaring dierverzorging door Instituut Aequor, met inschrijfnummer 207507.