Aan alle lieve mensen die de Mikke een warm hart toedragen, heel hartelijk dank voor de steun die u ons de afgelopen weken heeft gegeven en nog geeft. Na het artikel in de PZC heeft u ons op allerlei manieren geholpen, financieel, crowtfunding, met voedsel, door u aan te melden als nieuwe donateur, door warme woorden van waardering. Ik kan u verzekeren, wij kregen er een steuntje in de rug door en het geeft weer kracht om door te gaan. Namens onze “patiëntjes” en hun verzorgers HEEL HARTELIJK DANK.
Blijft u ons volgen via face book en onze website www.demikke.nl Onder het kopje nieuws vind u steeds het belangrijkste nieuws. Inmiddels is ons ook een polyester bootje toegezegd voor noodhulp in het park rondom onze opvang zelf. Fantastisch. Nogmaals onze hartelijke dank.
Naar overzicht