U kunt de Mikke op 6 november a.s. vinden in Scheldenhof, Peperdijk 263 in Vlissingen.

Wij zijn daar aanwezig op een gezellige najaarsmarkt met onze verkoop- en voorlichtingsstand. De markt is geopend van 10.00 tot 16.00 uur.

Wij hopen van harte u daar te ontmoeten.