Was dat even schrikken…..
Om even terug te komen op de a.s. open dag op 17 september kan ik heel duidelijk zijn.
                                                    DEZE GAAT NIET DOOR!!!
Wat is er gebeurd? Ja beste mensen, waar wij heel bang voor waren is ons dan toch helaas overkomen, 2x vogelgriep binnen de poorten van de opvang. Dat was heel erg schrikken. Ondanks al onze strenge voorzorgsmaatregelen.
Elk binnengebracht dier gaat zeven dagen in quarantaine, zo hebben we een quarantaine ruimte voor watervogels, zangvogels en zoogdieren. Elk dier wordt daar heel goed geobserveerd. Maar….. als een dier bij het aannemen al verdacht wordt van vogelgriep, moet het helaas inslapen.
We hoopten zo een uitbraak binnen de poorten van de Mikke te voorkomen. Maar helaas mocht dit niet zo zijn en ging het ergens mis. In onze oeverkooien en bassins ontdekten we tot onze grote schrik vogelgriep. We waren in shock. Dit hield in dat alle watervogels die al door de quarantaine heen gekomen waren en in onze oeverkooien en bassins zaten, geëuthanaseerd moesten worden.
Een vreselijk werk waar we ’s nachts wakker van lagen.
Na een nauwkeurig onderzoek wat volgde, door de NVWA, eerst op de dode dieren en later op de levende dieren in de Mikke, kregen we melding dat er geen besmetting was binnen onze quarantaines, dus mochten we dieren blijven opvangen volgens de opgestelde strenge regels. Eind september volgt er nogmaals een uitgebreid onderzoek door de NVWA. Vandaar dit jaar ook geen open dag en geen bezoekers op de zaterdagmiddag.
Jammer, want dat betekent ook geen extra inkomsten uit deze dag, maar wel torenhoge uitgaven door alle voorzorgsmaatregelen, dierenarts bezoek, extra medicijnen, ontsmettingsmiddelen, beschermende overalls en wegwerphandschoenen en heel veel extra dieren.
• Vanaf 23 september doen we mee met een digitale collecte. Elke donatie wordt dan door DierenLot verdubbeld. Houdt u onze facebookpagina en website in de gaten voor meer informatie.
We hopen vurig op betere tijden.
• Inmiddels hebben wij een melding gekregen dat we rekening moeten houden met de kans op hoog-pathogene vogelgriep bij trekvogels in het Waddengebied en in de Zeeuwse Wateren.
Hier maken wij ons ernstige zorgen over en nemen we dus ook geen enkel risico.
Hopelijk heeft u begrip voor deze situatie.
Naar overzicht